x
У Н Ш И Ж Б А Й Н А

Үнэт зүйл

Чадварлаг эерэг хамт олон
Манлайл, Шинэлэг байдал
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн итгэл
Байгууллагын соёл
Нийгмийн хариуцлага
Чанарыг эрхэмлэгч
Байгууллагын үйл ажиллагааны зарчим

Эрхэм зорилго

Чанарыг эрхэмлсэн чадварлаг хамт олны хүчээр дэвшилтэд шийдэлд тулгуурлан хүн бүрт үнэ цэнэ мэдрүүлсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг түгээж, тасралтгүй хөгжих манлайлагч байгууллага болно.

Алсын хараа

Дэвшилтэд, шинэлэг, шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүн бүрт

Xарилцагч байгууллагууд

Хамтран ажилладаг болон харилцагч байгууллагууд.

Go To Top